Co nas wyróżnia

„Mali muzykanci” – nauka gry na dzwonkach.

Program wspierający zainteresowania i zdolności muzyczne

Muzyka jest naturalnym sposobem wyrażania uczuć i emocji. Słuchanie jej kształci wrażliwość, a umiejętność gry na instrumencie wzbogaca możliwości dzielenia się tym, co trudno ująć w słowa. Wystarczy popatrzeć na dzieci bawiące się przy muzyce,  by zrozumieć, że odnajdują w niej doskonały język opisywania świata i siebie. Znaczeniu muzyki dla rozwoju intelektualnego, psychologicznego i społecznego poświęcono wiele badań. Wnioski z tych prac świadczą             o niebagatelnym wpływie sztuki muzycznej na rozwój człowieka w wielu sferach. Potwierdzają to pedagodzy, psycholodzy zajmujący się muzykoterapią, pracujący z dziećmi dyslektycznymi oraz nauczyciele osób niepełnosprawnych. Dobroczynne działanie muzyki na rozwój emocjonalny znane jest od dawna i znalazło swoje odbicie w powiedzeniu: muzyka łagodzi obyczaje. Istotnie, wychowanie przez muzykę sprzyja kształtowaniu właściwych relacji społecznych i postaw moralnych, uczy współdziałania. Wspólne wykonywanie muzyki wymaga od dzieci koncentracji i zespołowego dążenia do osiągnięcia zamierzonego efektu, a także uczy odpowiedzialności za działanie własne (jednostki) i grupowe.

Wychodząc naprzeciw tym spostrzeżeniom postanowiłam zorganizować w przedszkolu dodatkowe zajęcia muzyczne, których głównym celem było:

 • Nabywanie umiejętności gry na instrumencie muzycznym (dzwonki);
 • Rozwijanie indywidualnych możliwości i uzdolnień dzieci.

Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku 6 lat z grupy Kruczki i Uszatki. Nauczycielki po wstępnej obserwacji biorąc pod uwagę słuch muzyczny, poczucie rytmu oraz pamięć muzyczną wytypowały dzieci przejawiające predyspozycje do nauki gry na dzwonkach. Zajęcia odbywały się od listopada dwa razy w tygodniu w grupach 5-osobowych. Dzieci uczyły się grać na kolorowych dzwonkach chromatycznych 25-tonowych. To bardzo dobry instrument dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę muzyczną. Płytki oprócz wygrawerowanych nazw są kolorowe, co ułatwia naukę gry na tym instrumencie. Podczas opracowywania piosenek z repertuaru dziecięcego najczęściej wprowadzałam „kolorowe nutki”, które odpowiadały kolorom płytek na dzwonkach. W późniejszym czasie wprowadziłam „kod literowy” – gdzie dzieci odczytywały zapis nutowy za pomocą nazewnictwa literowego. W bieżącym roku szkolnym dzieci poznały i opracowały dźwiękowo następujące piosenki:

 • Kolędy (Lulajże Jezuniu, Jezus Malusieńki),
 • Trzy kurki,
 • Ta Dorotka,
 • Krasnoludki,
 • Wlazł kotek,
 • Nad pięknym modrym Dunajem.

Potrafiły je zagrać najpierw indywidualnie, a potem zbiorowo z towarzyszeniem akompaniamentu muzycznego. Największą radością dla mnie była chęć muzykowania oraz radość dzieci cieszących się z efektów swojej pracy oraz ich rodziców. Niektórzy z nich – widząc zaangażowanie i pasję do gry swoich dzieci – zakupili im instrumenty do gry w domu, co nie ukrywam, w dużym stopniu podniosło poziom pracy na zajęciach. Dzieci wystąpiły publicznie – podczas Festynu Rodzinnego. Cieszę się, że mogły zaprezentować cały opracowany repertuar (oprócz kolęd) przed tak dużą publicznością: kolegami, rodzicami, dziadkami i innymi zaprzyjaźnionymi osobami. W następnych latach nadal zamierzam kontynuować pracę  w zespole „Małych Muzykantów”. Chciałabym w ten sposób wprowadzać przedszkolaków w sposób łatwy  i przyjemnyw świat nut i muzyki, a także poprzez „mini koncerty”  w różnych instytucjach promować przedszkole w środowisku lokalnym.

Opracowała i wdrożyła program: Ewa Popowska

„Zagraj u Uszatka” – comiesięczne spotkania przy grach planszowych

Cele ogólne innowacji:

 1. Włączenie do życia przedszkolnego osoby starsze – babcie i dziadkowie naszych przedszkolaków.
 2. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z najbliższymi.
 3. Rozbudzanie zainteresowania grami planszowymi, jako alternatywa do spędzania czasu wolnego przed komputerem.
 4. Kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych.
 5. Kształtowanie umiejętności przegrywania bez negatywnych emocji, negocjowania i grania zgodnie z zasadami fair play.
 6. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 7. Kształtowanie umiejętności matematycznych.
 8. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Spodziewane efekty innowacji:

 1. Zachęcanie osób starszych do aktywnego udzielania się w przedszkolu.
 2. Wpisanie się w comiesięczny harmonogram dnia wielu rodzin.
 3. Przestrzeganie zasad gry fair play.
 4. Umiejętne radzenie sobie z przegraną.
 5. Zwiększenie sprawności matematycznych i logicznego myślenia.
 6. Umiejętność pracy w grupie.

Mamy nadzieję, że zachęcimy uczestników spotkań do znalezienia chwili czasu na pobawienie się ze swoimi dziećmi. Prowadzone comiesięczne spotkania powinny zachęcić dzieci do poznawania różnorodnych gier planszowych dzięki, którym nabędą nowe umiejętności matematyczne.

Opis innowacji:

 1. W każdy ostatni piątek miesiąca przedszkolacy wraz z rodzicami i rodzeństwem będą miały okazję zagrać w różne gry planszowe.
 2. Na każdym kolejnym spotkaniu będą dokładane kolejne gry planszowe.
 3. Animatorami zabaw będzie: nauczyciel projektu oraz chętne osoby starsze (babcie i dziadkowie przedszkolaków).
 4. Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych, czyli od godziny 16:30
 5. Dwa razy w roku zostaną zorganizowane turnieje planszowe, w trakcie których uczestnicy będą zmagać się z jedną wybraną grą planszową o tytuł mistrza matematyki.
 6. Celem turnieju pod hasłem „Król planszówek” jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w towarzystwie rodziny.
 7. Zostaną stworzone dwie autorskie gry planszowe, usprawniające umiejętności matematyczne, które będą wykorzystywane w trakcie spotkań.