Poznajemy zawody rodziców (11.05)

Tym razem udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 1., gdzie pracuje mama Franka Webera. Pani Iwona jest nauczycielką i w tym roku szkolnym jest wychowawczynią klasy pierwszej. Zwiedziliśmy najważniejsze miejsca w szkole:  szatnię, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną. Poznaliśmy również Panią Dyrektor Ewę Balcerzak, która przywitała nas i chwilę z nami porozmawiała. Później poszliśmy do klasy, w której uczy Pani Iwona. Tam każdy z nas został otoczony opieką przez starszego kolegę, bądź koleżankę. Oglądaliśmy książki, zeszyty, przybory szkolne, rozmawialiśmy ze sobą i wykonywaliśmy wspólne rysunki. Później poszliśmy na boisko szkolne, gdzie z nowopoznanymi kolegami i koleżankami bawiliśmy się w różne zabawy. Na koniec podziękowaliśmy mamie Franka i uczniom klasy pierwszej za przemiłe spotkanie. Pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.