PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MAJ 2018 DLA DZIECI 6 –LETNICH OPRACOWANY PRZEZ ANETĘ MAJ – JĘDRZEJEWSKĄ

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MAJ 2018 DLA DZIECI 6 –LETNICH OPRACOWANY PRZEZ ANETĘ MAJ – JĘDRZEJEWSKĄ

 

BLOK TEMATYCZNY:

 1. „Łąka wiosną.
 2. „Moja rodzina”.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 1. Budzenie zainteresowania otaczającym światem przyrody.
 2. Kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt (żaby, owady).
 3. Wzmacnianie rodzinnych więzi uczuciowych.
 4. Uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym („Dzień Matki”).
 5. Prezentowanie własnych umiejętności (wokalnych, recytatorskich, tanecznych).
 6. Udział w wycieczce do Teatru Animacji w Poznaniu. Kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci.
 7. Wdrażanie do poprawnego zachowania w miejscach publicznych.
 8. Rozwijanie sprawności fizycznej przez udział w zawodach sportowych „Sprintem do maratonu”.
 9. Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.