Góra Grosza

Dzieci bardzo chętnie z otwartym sercem biorą udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. W tegorocznej zbiórce przekazaliśmy na konto Towarzystwa Nasz Dom 160zl i 43gr. Bardzo dziękujemy rodzicom i dzieciom za wsparcie. […]

Więcej…

Toruń

14 listopada dzieci zwiedzały Toruń i brały udział w przedstawieniu muzycznym „Brzdęk i dźwięk”. Przygoda z muzyką dostarczyła dzieciom wiele przeżyć. W trakcie spaceru po rynku dzieci poznały legendę o Flisaku i żabach. Po powrocie do przedszkola dzieci bardzo chętnie dzieliły się wrażeniami i spostrzeżeniami. […]

Więcej…

Święto Niepodległości

Dla uczczenia Święta Niepodległości dzieci z oddziałów „Uszatki” i „Króliczki” zaprezentowały program artystyczny „Nasza Polska”. Wszystkie dzieci brały udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu – „Szkoła do Hymnu”. Wszyscy odśpiewali 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. […]

Więcej…

Cmentarz

W przededniu Święta Zmarłych dzieci z oddziałów „Króliczki” i „Uszatki” udały się na wycieczkę na cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobach poległych bohaterów – mieszkańców Trzemeszna i okolic. Przedszkolaki poznawały historię naszego regionu i całego kraju, związaną z walkami o niepodległość. […]

Więcej…

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka to najważniejsze święto dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszej placówki. Aby zostać „prawdziwym” przedszkolakiem trzeba było skosztować odrobinę miodu – przysmaku Misia oraz złożyć uroczyste ślubowanie. Do grona „Króliczków” dołączył Szymon, który bardzo dzielnie pokonał wszystkie próby. […]

Więcej…

Lulkowo

Podczas wycieczki do Lulkowa dzieci z grupy „Króliczki” miały możliwość zaobserwowania pracy w sortowni odpadów. Zarówno prelekcja multimedialna, jak i zwiedzanie zakładu ukazały dzieciom potrzebę segregacji odpadów w domu i przedszkolu. Dzieci systematycznie dbają o naszą planetę Ziemię i rozumieją zagrożenia płynące z niewłaściwych zachowań jej mieszkańców – ludzi. […]

Więcej…