Przykład dobrych Praktyk

„Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry.” Marek Aureliusz Dzień 19 maja warto oznaczyć w swoim kalendarzu jako szczególny. Nasze Przedszkole tak uczyniło i co roku będzie o tym dniu pamiętać. Dlaczego? Gdyż jest to czas, kiedy ze zdwojoną mocą powinniśmy czynić dobro. 19 maja 2005 roku Wojciech Owczarz, Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA, zapoczątkował akcję pod […]

Więcej…