II Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim „Let’s Play”

  Dnia 4 kwietnia odbył się II Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim „Let’s Play”. Główne cele przeglądu: rozwijanie dziecięcej wyobraźni, rozbudzanie zainteresowań teatralnych, popularyzacja języka angielskiego, pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności posługiwania się językiem obcym, wzbogacanie doświadczeń scenicznych i językowych młodych wykonawców oraz nawiązywanie kontaktów koleżeńskich z dziećmi z przedszkoli i […]

Więcej…