PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2018

BLOK TEMATYCZNY: „Czekamy na Boże Narodzenie”. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE: Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Nadchodzi zima – obserwacja przyrody, określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla zimy: mróz, śnieg. Poznanie nazwy i wyglądu drzewa iglastego – świerku. Udział w przeglądzie muzycznym „Rodzinne kolędowanie”. Poznanie figury geometrycznej – trójkąta. Wyrabianie umiejętności właściwego […]

Więcej…