PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA KWIECIEŃ 2019

BLOK TEMATYCZNY: „Zwierzęta wokół nas”. „Czekamy na Święta Wielkanocne”. „Dbamy o zdrowie”.   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:   Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych w domu, gospodarstwie domowym. Przybliżenie tradycji związanych z Wielkanocą. Kształtowanie świadomości dbania o własne zdrowie (właściwe odżywianie się, higiena osobista, dbanie o zęby, częste przebywanie na świeżym powietrzu). Poznanie figury geometrycznej – prostokąta. […]

Więcej…