PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MAJ 2019 DLA DZIECI 3 – LETNICH

BLOK TEMATYCZNY: „Na majowej łące”. „Kocham mamę i tatę”.   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:   Poszerzanie wiadomości o środowisku przyrodniczym – łąka i jej mieszkańcy. Udział w wycieczce do lasu w Miradzu – zapoznanie z leśnym ekosystemem. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Polskiej Niezapominajki. Kształtowanie potrzeby dbania o środowisko przyrodnicze. Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej […]

Więcej…

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc – Maj

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc – Maj –  Kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych oraz zwracania się wprost do rozmówcy. –  Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie. –  Kształtowanie postawy empatycznej poprzez dostrzeganie potrzeb innych, akceptowanie kolegów takimi jakimi są. –  Kształtowanie uczucia miłości i […]

Więcej…